TALLRIK .Porslin, Kejserliga Porslinsmanufakturen i S:t Petersburg 1809-1817.

Add to collection

Del från original Gurjev-servisen som Alexander I beställde till sin fru.
Brättet med bearbetade förgyllningar mot röd fond. I mitten kalkomani "Vy över Kamenostrovsky Palatset från floden Nevka", graverad av I. Cheski. Unikt för servisen var att alla delar har olika motiv.
Diameter 24,5 cm. Utan stämpel. Inskription om kalkomanin med kyrilliska bokstäver i svart emaljfärg.