PROGRAM SHEET AND MEMORY ADDRESS, three pieces, Russia, 1905-1916.

Add to collection

Program för konsert 30 mars 1911, dekor av kejserligt spegelmonogram. Program för invigningen av sydvästliga järnvägen Kiev-Gretjan 30-31 mars 1916, handkolorerat tryck. Minnesadress över Kejsar Nikolaj II:s inspektion av Kejsarinnan Maria Fjodorovnas Chevaliergardesregemente, Tsarskoe Selo 9 december 1905.