PÅSKÄGG, PALEKH, LACK.

Add to collection

Lot details

Tvådelat. Fronten med motiv av uppståndelsen, baksidan med motiv av Sta Alexandra. Insidan med inskription på cyrilliska: Från Moskvas gammaltroende blivande präster. Höjd 17,5 cm. Smärre skador och retuscher.