A RUSSIAN PARCEL-GILT CIGARR-BOX, makers mark of Jegor Korzinkin, S:t Petersburg 1891.

Add to collection

Lot details

Delvis förgyllt. Matterad yta med dekor imiterande etiketter med sigill och
inskriptioner. Längd 19 cm, vikt 770 g.